Rønnebærhaven, Værløse

Rønnebærhaven er en bebyggelse i Værløse Vest med 24 rækkehuse i 1 og 2 etager. Husene er bygget i 1999-2000. De er opført med gule mursten og røde tegltag. Rønnebærhaven udgør en del af Værløse Vest, som rummer i alt 19 storparceller med i alt 631 boligenheder. Rønnebærhaven er ejerboliger som de fleste boliger i Værløse Vest, men der er også leje- og andelsboliger.

Der er en grundejerforening eller tilsvarende for hver storparcel og en Fælles Grundejerforening for hele Værløse Vest.

Rønnebærhaven hører til under Lokalplan 55.

Grundplan for området

Se her en oversigt og grundplan over Rønnebærhaven.

Nyttehaver

Som beboer i Ryget Skovby har man adgang til nyttehaver. Se mere på nyttehavernes hjemmeside.